Từ khóa: tác giả của High School of the Dead qua đời