Từ khóa: doanh thu của LMHT và DotA 2 trong năm 2016