Cấm người chơi điện tử mua, bán vật phẩm ảo

Hành vi mua, bán vật phẩm ảo bị phạt 3 triệu đồng, hành vi quy đổi vật phẩm ảo thành tiền bị phạt tới 200 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành nghị định 15/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4 tới. Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực bưu chính và giao dịch điện tử đối với cá nhân là 40 triệu đồng.  Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin đối với cá nhân là 100 triệu đồng.  Mức phạt tiền được áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức (trừ Điều 106 nghị định này). Trường hợp cá nhân vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt của tổ chức

Theo đó, hành vi lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia bị phạt tiền 2-3 triệu đồng. 

Hành vi mua, bán vật phẩm ảo hoặc đơn vị ảo hoặc điểm thưởng bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.

Hành vi đăng ký không đúng thông tin cá nhân khi chơi các trò chơi điện tử G1 bị phạt cảnh cáo.

Hành vi không chấp hành quy định về quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị phạt tiền từ 600 ngàn đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi quy đổi vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng được thành tiền hoặc thẻ thanh toán hoặc phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử dưới bất kỳ hình thức nào bị phạt từ 170-200 triệu đồng.

Hành vi khởi tạo các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong trò chơi điện tử không đúng theo nội dung, kịch bản trò chơi điện tử bị phạt từ 170-200 triệu đồng.

Hành vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 có thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt từ 170-200 triệu đồng.

Hành vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 có nội dung, hình ảnh, âm thanh gây cảm giác ghê sợ, rùng rợn, kích động bạo lực, thú tính, khêu gợi, kích thích dâm ô, trụy lạc, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

Mức phạt 30-40 triệu đồng cũng được áp dụng với hành vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 có nội dung, hình ảnh, âm thanh phá hoại truyền thống lịch sử, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cá nhân...

Theo 24h.com.vn