Cửu Âm Chân Kinh 2

NPH: Gosu
Thể loại: Online
Nền tảng: Web Game
Ra mắt: 16/09/2014

Giới thiệu

Trên thực tế, Cửu Âm Chân Kinh 2 có thể được coi là phiên bản big update của Cửu Âm Chân Kinh 1. Điều đặc biệt và đáng chú ý nhất ở Cửu Âm Chân Kinh 2 đến từ việc cập nhật thêm tới 6 môn phái mới là Đào Hoa Đảo, Di Hoa Cung, Vô Căn Môn, Từ Gia Trang, Kim Châm Thẩm Gia và Vạn Thú Sơn Trang...

Tin tức
Video