Ải Tam Quốc

NPH: MeCorp
Thể loại: Mobile
Nền tảng: Mobile
Ra mắt: 16/06/2014

Giới thiệu

Phàm về thế cuộc trong thiên hạ , chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia.

Tỷ như nhà Châu mất vận, bảy nước phân tranh được nhà Tần thu về một mối, hay khi Hán, Sở tranh hùng sau thời nhà Tần diệt vong.

Cuối đời Đông Hán, hoạn quan lũng đoạn, giặc Khăn Vàng khởi nghĩa khắp nơi do Trương Giác – một người đã học được nhiều ma thuật và bùa phép chữa bệnh cầm đầu , khiến dân chúng lầm thang. Hào kiệt anh hùng khắp thiên hạ cùng nhau tụ họp giúp vua dẹp giặc, tiêu biểu nổi lên có Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên, Đổng Trác, Viên Thiệu, Lưu Biểu …

Sau khi cuộc chiến kết thúc, Đổng Trác lên ngôi xưng vương, trị vì thiên hạ, những tưởng cuộc sống của dân chúng sẽ yên bình, nhưng do lối cai trị độc ác, tàn bạo của Đổng Trác, lại một lần nữa đẩy người dân vô cảnh màn trời chiếu đất, nổi thống khổ không ai thấu. Bấy giờ, Tào tháo nổi dậy tìm cách tiêu diệt Đổng Trác, mọi mưu toan đều không thành, bởi Đổng Trác có áo Giáp Hoàng Kim hộ thể, không có vũ khí nào đâm xuyên thủng được, ngoài ra bên cạnh hắn có tướng tài giỏi đó là Lữ Bố.

Không để Đổng Trác ngày càng lộng hành, thu tóm mọi quyền lực, Tào Tháo ra thông báo chiêu mộ hiền tài, cùng nhau tìm cách tiêu diệt. Cùng với Bảo Đao trong tay, liệu Tào Tháo có chiêu binh mãi mã và ai có năng lực cứu giúp bá tánh trong thiên hạ?

 Ải Tam Quốc sẽ một lần nữa tái hiện lại những sự kiện và chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử, người chơi sẽ nổi lên như một Chư Hầu hợp lực chống lại Đổng Tráchay chỉ là một người lính bình thường trong tam quốc. Tất cả những điều đó là do bạn lựa chọn và đích thân trải nghiệm.

Trang chủ: http://3k.mobo.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/ME.3KOnline

Tin tức
Video