Ngạo Kiếm Vô Song 2

Gosu - MMORPG
15/09/2017

MU Online Web

VNG - Bắn súng

Loong Online 3D

Asiasoft - MMORPG
15/11/2017

Võ Lâm Tuyệt Kỹ

VNG - Bắn súng

Kiếm Đăng Giang Hồ

GTS Game - Bắn súng

FIFA Online 4

Garena - Thể thao
WebGame

Thần Tiên Kiếp

VNG - Nhập vai
30/08/2017

Học Viện Thú Cưng

VGP - Thẻ bài

Tây Du Chi Lộ

VNG - MMORPG
16/11/2017

Võ Thần PK

VNG - MMORPG

Sở Kiều

VNG - MMORPG
19/01/2018

Vạn Kiếm

VNG - MMORPG
16/03/2018

Haki Tối Thượng

Funtap - Thẻ bài

Tam Quốc Liên Kích

Soha Game - Thẻ bài
10/05/2018

Loạn Chiến Tam Quốc

VTC Game - MMORPG
09/05/2018

Kinh Điển Tam Quốc

Funtap - Thẻ bài
17/05/2018

Hoàng Đao Kim Giáp

Soha Game - Thẻ bài
23/05/2018

Ngạo Thiên Mobile

Gamota - MMORPG
05/06/2018