Ngạo Kiếm Vô Song 2

Gosu - MMORPG
15/09/2017

MU Online Web

VNG - Bắn súng

Loong Online 3D

Asiasoft - MMORPG
15/11/2017

Võ Lâm Tuyệt Kỹ

VNG - Bắn súng

Kiếm Đăng Giang Hồ

GTS Game - Bắn súng

FIFA Online 4

Garena - Thể thao
WebGame

Thần Tiên Kiếp

VNG - Nhập vai
30/08/2017

Học Viện Thú Cưng

VGP - Thẻ bài

Tây Du Chi Lộ

VNG - MMORPG
16/11/2017

Võ Thần PK

VNG - MMORPG

Sở Kiều

VNG - MMORPG
19/01/2018

Vạn Kiếm

VNG - MMORPG
16/03/2018

Làng Lá Phiêu Lưu Ký

Soha Game - Thẻ bài
20/06/2018

Kiếm Linh Phi Tiên

VTC Mobile - MMORPG
28/06/2018

Siêu Thần Chiến Tướng

Soha Game - MMORPG
28/06/2018

Hoành Tảo Tam Quốc

Funtap - Thẻ bài
03/07/2018

Hiệp Khách Giang Hồ Mobile

Gamota - MMORPG
04/07/2018

Liên Minh Bóng Tối

VNG - MMORPG
12/07/2018