Ngạo Kiếm Vô Song 2

Gosu - MMORPG
15/09/2017

MU Online Web

VNG - Bắn súng

Loong Online 3D

Asiasoft - MMORPG
15/11/2017

Võ Lâm Tuyệt Kỹ

VNG - Bắn súng

Kiếm Đăng Giang Hồ

GTS Game - Bắn súng

FIFA Online 4

Garena - Thể thao
WebGame

Học Viện Thú Cưng

VGP - Thẻ bài

Tây Du Chi Lộ

VNG - MMORPG
16/11/2017

Võ Thần PK

VNG - MMORPG

Sở Kiều

VNG - MMORPG
19/01/2018

Vạn Kiếm

VNG - MMORPG
16/03/2018

Bá Đao Chí Tôn

VNG - MMORPG
31/08/2018

Thiên Hạ Anh Hùng

Soha Game - Thẻ bài
08/08/2018

Cửu Dương VNG

VNG - MMORPG
24/07/2018

360mobi Mộng Hoàng Cung

VNG - Chiến thuật
28/08/2018

Lục Mạch Thần Kiếm VTC Mobile

VTC Mobile - MMORPG
13/09/2018

Võ Thần Vô Song

Soha Game - Chiến thuật thời gian thực
12/09/2018