Dynasty Warriors: Unleashed

VNG - Bắn súng

Chiến Lữ Bố

VMG Media - Nhập vai

Ngạo Kiếm Vô Song 2

Gosu - MMORPG
15/09/2017

MU Online Web

VNG - Bắn súng

Loong Online 3D

Asiasoft - MMORPG
15/11/2017

Võ Lâm Tuyệt Kỹ

VNG - Bắn súng
WebGame

Đại Kiếm Vương

VNG - Nhập vai
07/06/2017

Huyết Kiếm

VNG - Nhập vai
07/07/2017

Cửu Âm Truyền Kỳ

Gosu - MMORPG
10/07/2017

Thần Tiên Kiếp

VNG - Nhập vai
30/08/2017

Học Viện Thú Cưng

VGP - Thẻ bài

Tây Du Chi Lộ

VNG - MMORPG
16/11/2017

Xích Bích 3D

Funtap - Chiến thuật

Đả Tam Quốc

myG - Chiến thuật
08/11/2017

360mobi Ngôi Sao Bộ Lạc

VNG - MOBA
15/11/2017

Truyền Thuyết Rồng 3D

Gamota - MMOARPG
16/11/2017

Idol Thời Trang

VTC Game - Mô phỏng

Chiến Kỵ Tiên Phong

Soha Game - Thẻ bài
01/12/2017