MU Online Web

VNG - Bắn súng

Loong Online 3D

Asiasoft - MMORPG
15/11/2017

Võ Lâm Tuyệt Kỹ

VNG - Bắn súng

Kiếm Đăng Giang Hồ

GTS Game - Bắn súng

FIFA Online 4

Garena - Thể thao

Chiến Thần Vô Song

Soha Game - MMOARPG
01/11/2018
WebGame

Học Viện Thú Cưng

VGP - Thẻ bài

Tây Du Chi Lộ

VNG - MMORPG
16/11/2017

Võ Thần PK

VNG - MMORPG

Sở Kiều

VNG - MMORPG
19/01/2018

Vạn Kiếm

VNG - MMORPG
16/03/2018

Bá Đao Chí Tôn

VNG - MMORPG
31/08/2018

AU 2!

VTC Game - Âm nhạc
15/10/2018

Chiến Tướng 3Q

Soha Game - Chiến thuật
25/10/2018

Tiêu Dao Giang Hồ

Soha Game - MMORPG
25/10/2018

Học Viện Bá Đạo

VGG - Thẻ bài
24/10/2018

Chiến Thần Ký

Soha Game - Nhập vai
07/11/2018