Rồng 3Q

Gosu - Thẻ bài

Giang Hồ Ngoại Truyện

Gamota - MMORPG
16/07/2019

Đỉnh Phong Tam Quốc

Funtap - Thẻ bài
25/07/2019

Cửu Dương Truyền Kỳ

Gosu - MMORPG
20/09/2019

Liên Quân Thủ Thành

VNG - Thủ Thành
11/11/2019

Kiếm Vũ Giang Hồ 3D

VNG - MMORPG
12/12/2019
WebGame

Tây Du Chi Lộ

VNG - MMORPG
16/11/2017

Võ Thần PK

VNG - MMORPG

Sở Kiều

VNG - MMORPG
19/01/2018

Vạn Kiếm

VNG - MMORPG
16/03/2018

Bá Đao Chí Tôn

VNG - MMORPG
31/08/2018

Bảo Bối Thần Kỳ H5

VNG - Thẻ bài

Call of Duty: Mobile VNG

VNG - Bắn súng
26/04/2020

Tuyệt Đại Song Tu

Gamota - MMORPG
29/04/2020

Tân Thần Điêu VNG

VNG - MMORPG
29/04/2020

Perfect World VNG

VNG - MMORPG
07/05/2020

Tam Quốc Liệt Truyện

Gamota - Chiến thuật
14/05/2020

Thiếu Niên Danh Tướng 3Q

VNG - Thẻ bài
15/05/2020