Chiến Lữ Bố

VMG Media - Nhập vai

Ngạo Kiếm Vô Song 2

Gosu - MMORPG
15/09/2017

MU Online Web

VNG - Bắn súng

Loong Online 3D

Asiasoft - MMORPG
15/11/2017

Võ Lâm Tuyệt Kỹ

VNG - Bắn súng

Kiếm Đăng Giang Hồ

GTS Game - Bắn súng
WebGame

Cửu Âm Truyền Kỳ

Gosu - MMORPG
10/07/2017

Thần Tiên Kiếp

VNG - Nhập vai
30/08/2017

Học Viện Thú Cưng

VGP - Thẻ bài

Tây Du Chi Lộ

VNG - MMORPG
16/11/2017

Võ Thần PK

VNG - MMORPG

Sở Kiều

VNG - MMORPG
19/01/2018

Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng

Soha Game - Chiến thuật
16/01/2018

Đấu trường Haki

Funtap - Thẻ bài
18/01/2018

Chiến Hồn Mobile

VTC Online - Thẻ bài
22/01/2018

Tiên Kiếm Truyền Kỳ

VTC Mobile - MMORPG
23/01/2018

Manga H5

VNG - Thẻ bài
01/02/2018

Ngạo Kiếm Kỳ Duyên

Funtap - MMORPG
06/02/2018