Loong Online 3D

Asiasoft - MMORPG
15/11/2017

Võ Lâm Tuyệt Kỹ

VNG - Bắn súng

Kiếm Đăng Giang Hồ

GTS Game - Bắn súng

FIFA Online 4

Garena - Thể thao

Chiến Thần Vô Song

Soha Game - MMOARPG
01/11/2018

Rồng 3Q

Gosu - Thẻ bài
WebGame

Tây Du Chi Lộ

VNG - MMORPG
16/11/2017

Võ Thần PK

VNG - MMORPG

Sở Kiều

VNG - MMORPG
19/01/2018

Vạn Kiếm

VNG - MMORPG
16/03/2018

Bá Đao Chí Tôn

VNG - MMORPG
31/08/2018

Bảo Bối Thần Kỳ H5

VNG - Thẻ bài

Tình Kiếm 3D

Funtap - MMORPG
26/12/2018

Kiếm Vũ 3D

VTC Game - MMORPG
04/01/2019

Cẩm Y vệ

Soha Game - MMORPG
09/01/2019

Loạn Thế Hồng Nhan

Soha Game - Thẻ bài
16/01/2019

Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí

Soha Game - Thẻ bài
25/01/2019

Long Chiến Thương Khung

Soha Game - MMORPG
20/02/2019