Tạo hình của các Pokemon được lấy cảm hứng từ đâu?

Gnar_G -
(GameSao.vn) – Vẻ ngoài là lạ, dì dị của nhiều loại Pokemon được lấy từ các loại động, sinh và cả thực vật trong cuộc sống xung quanh chúng ta.

Chốt!

Gnar_G (Tổng hợp)