Những biểu tượng cảm xúc mà Facebook nên có ở Việt Nam

(GameSao.vn) - Bối rối, không phải dạng vừa đâu hay hư cấu...cùng rất nhiều những câu nói cửa miệng hay ho khác đang rất được những người dùng Facebook ở Việt Nam hy vọng sẽ xuất hiện trong thời gian sắp tới.

June_6th (Tổng hợp)