Nếu 11 x 11 = 4 và 22 x 22 = 16, vậy 33 x 33 = bao nhiêu?

GenK -
Thi cử xong xuôi cũng không nên để tư duy bị lười biếng, điều đó thực sự rất nguy hiểm. Hãy thử giải bài toán đang gây tranh cãi trên Quora này xem sao.

Bài toán tưởng chừng đơn giản này được chia sẻ rất mạnh và gây tranh cãi trên Quora vài năm trở lại đây.

Câu đố được chia sẻ bởi Ismael Nunez, một học sinh tại trường trung học Perth Amboy:

Nếu 11 x 11 = 4 và 22 x 22 = 16, vậy 33 x 33 = bao nhiêu?

Hãy động não một chút, đưa ra đáp án của chính bạn rồi hãy xem phần giải thích dưới đây.

Bài toàn này gây cãi vì nó có rất nhiều... đáp án, tuy nhiên cách giải thích dưới đây được bình chọn nhiều nhất:

11 × 11 = 4

(1 + 1) x (1 + 1) = 2 x 2 = 4

22 x 22 = 16

(2 + 2) x (2 + 2) = 4 x 4 = 16

33 x 33 = ?

(3 + 3) x (3 +3) = 6 x 6 = 36

Dựa trên logic trên thì 33 x 33 = 36

Đáp án cộng cách diễn giải của bạn là gì?

Theo GenK