Cuối năm rồi, hãy trả hết nợ trước khi Tết đến

Zing -
Đã vay thì nhất định phải trả, đừng để vật chất khiến bạn mất đi một mối quan hệ đáng trân trọng.

Theo Zing