DOTA 2 bất ngờ ra mắt phiên bản 6.81b

-

Dota 2

NPH: Valve
Thể loại: MOBA
Ra mắt: 09/07/2013
Chi tiết
Sẽ có không ít sự thay đổi xuất hiện trong phiên bản DOTA 2 6.81b này.
Hôm qua, ngày 2/6/2014, Valve đã bất ngờ cho ra mắt phiên bản DOTA 2 6.81 với một vài sự thay đổi thú vị.
 

 
HEROES
 
Ancient Apparition
 
- Slow của Ice Vortex thay đổi từ 18/22/26/30% thành 15/20/25/30%.
 
Batrider
 
- Damage cộng thêm của Sticky Napalm tác dụng một nửa lên non-hero units.
 
Bounty Hunter
 
- Thời gian tác dụng của Shadow Walk thay đổi từ 15/20/25/30 thành 20/25/30/35.
 
Doom
 
- Mana của Devour thay đổi từ  60/50/40/30 thành 60.
 
Drow Ranger
 
- Thời gian knockback của Gust thay đổi từ 0.5 thành 0.6/0.7/0.8/0.9
 
Earthshaker
 
- Tốc độ xoay người thay đổi từ 0.6 thành 0.9.
 
- Echo Slam's Initial Damage, Echo Search, Echo Damage AOE thay đổi từ 525, 550, 500 thành 575, 575, 575.
 
Elder Titan
 
- Damge của Echo Stomp thay đổi từ 80/85/90/95 thành 80/90/100/110.
 
Enigma
 
- Thời gian tác dụng của Midnight Pulse thay đổi từ 8 thành 11.
 
Invoker
 
- 33% Magic resistance của Forged Spirits bị loại bỏ.
 
- Damage của Cold Snap thay đổi, damage đầu tiên và damge thứ tiếp theo sau đó từ 60/30 thành 7xlevel của skill Quast.
 
- Tác dụng disarm của Deafening Blast sẽ biến mất khi đối tượng có Magic Immunity.
 
Juggernaut
 
- Damage của Omnislash thay đổi từ 175-250 thành 200-225.
 
- Base Attack Time thay đổi từ 1.5 thành 1.4.
 
Leshrac
 
- Damage của Pulse Nova thay đổi từ 66/100/144 thành 80/120/160 (Scepter từ 100/150/200 thành 100/160/220).
 
Lina
 
- Thời gian stun của Light Strike Array thay đổi từ 1.6 thành 1.6/1.7/1.8/1.9.
 
Lycan
 
- Thời gian tác dụng của Howl thay đổi từ 12 thành 10.
 
- Damage thêm vào của Howl thay đổi từ 20/30/40/50 thành 14/26/38/50.
 
Mirana
 
- Thời gian tác dụng ministun của Sacred Arrow thay đổi từ 0.5 thành 0.01 (thời gian tác dụng tối đa vẫn là 5).
 
- Damage nhỏ nhất của Sacred Arrow bị giảm 40 (Damage lớn nhất của từng level vẫn là 190/280/370/460).
 
Ogre Magi
 
- Multicast thay đổi mana cần dùng của  Fireblast từ 30/70/110 thành 20/40/60.
 
- Bloodlust có thể sử dụng trên đồng minh có Magic Immune. 
 
Omniknight
 
- Slow của Degen Aura thay đổi từ 7/14/21/28% thành 10/18/26/34%.
 
Phantom Assassin
 
- Tốc độ đánh tăng thêm của Phantom Strike thay đổi từ 100 thành 130.
 
Queen of Pain
 
- Khoảng cách sử dụng  Shadow Strike thay đổi từ 435 thành 450/475/500/525.
 
Riki
 
- Thời gian cooldown Smoke Screen thay đổi từ 13 thành 11.
 
Skywrath Mage
 
- Damage thêm vào của Ancient Seal thay đổi từ 18/24/30/36% thành 30/35/40/45%.
 
Slardar
 
- Damage của Bash thay đổi từ 40/60/80/100 thành 60/80/100/120.
 
Treant Protector
 
- Damage theo từng đợt của Leech Seed thay đổi từ 24/36/48/60 thành 15/30/45/60.
 
Tusk
 
- Thời gian cooldown của Snowball thay đổi từ 21 thành 21/20/19/18.
 
- Walrus Punch cooldown thay đổi từ 30/24/18 thành 25/20/15.
 
Undying
 
- Intelligence mỗi level thay đổi từ 2.0 thành 2.5.
 
Windranger
 
- Manacost của Focus Fire thay đổi từ 150 thành 75/100/125.
 
Zeus
 
- Thời gian cho tầm nhìn của  Lightning Bolt thay đổi từ 3 thành 4.5.
 
- Phạm vi tìm tác dụng Lightning Bolt thay đổi từ 250 thành 325.
 
 
ITEMS
 
Mjollnir
 
- Giá tiền Recipe thay đổi từ 600 thành 900.
 
- Thời gian tác dụng của Static Charge thay đổi từ 20 thành 15.
 
Theo Tri Thức Trẻ