Ấn tượng với tính năng nuôi thú trong Đại Náo Thiên Cung

(GameSao) - Ngày hôm nay 20/01/2015, Đại Náo Thiên Cung đã chính thức cập nhật phiên bản mới chú trọng vào các tính năng gia tăng thuộc tính.

Đáng chú ý nhất đó là tính năng “nuôi” của thú cưỡi, kỵ binh, quang dực, khôi vũ. Trong Đại Náo Thiên Cung, những tính năng ảnh hưởng lớn đến việc tăng điểm chiến lực bao gồm: thú cưỡi, kỵ binh, quang dực, khôi vũ. Trước đây người chơi chỉ có thể tăng cấp để giúp các nhân vật mạnh thêm, nhưng sau bản cập nhật ngày 20/01, tính năng “nuôi” sẽ giúp người chơi có thêm một sự lựa chọn mới.

Kỵ Binh ảo hóa

Phiên bản này cũng cho phép người chơi cường hoá trang bị lên cấp cao nhất là TK4, so với phiên bản cũ cấp cao nhất là Max. Người chơi sẽ sử dụng Chuỳ Cường Hoá để nâng cấp trang bị. Bên cạnh đó, Bảo Thạch cũng nâng lên cấp mới là 7, vật phẩm dùng tăng cấp là Thạch Tinh Hoa Hoàn Mỹ. Vật phẩm này người chơi có thể tìm thấy tại Shop Tranh mua hoặc hoạt động đổi miễn phí.

4 thần khí mới

Tính năng nuôi thú cưỡi: Kỵ Binh - Quang Dực - Khôi Vũ

Kỵ binh sẽ thêm chức năng ảo hoá. Khi sử dụng chức năng ảo hoá, kỵ binh sẽ mang một hình dạng khác, tăng thuộc tính cho nhân vật và mang lại hiệu quả kèm theo. Trước mắt có 4 loại Ảo Hoá: Huyết Diễm Phủ, Lôi Minh Chuỳ, Thanh Loan Trượng, Xích Tiêu Đao.

Tướng Cường Lương

Trang bị Diễm Long khi cường hóa lên cấp cao nhất TK4

Ngoài ta có một số vật phẩm mới cũng đáng chú ý trong phiên bản mới nay như bốn thần khí Lạc Hồn Chuông, Phiên Chiêu Yêu, Hỗn Nguyên Kim Đẩu, Cửu Châu Long Đỉnh, tướng mới Cường Lương và tranhg bị Diệm Long.

Chi tiết về phiên bản tại: http://dntc.vn/

 

Bảo Việt