Có ai còn nhớ bài hát này?

-
Một trong những bài hát của Game hay nhất mà tôi từng được nghe.