Yêu lại từ đầu - Phiên bản AOE

Ca khúc với những lời lẽ da diết, quen thuộc của một game thủ... feed dân.