'Việt Nam là nước đầu tiên phóng thành công giá xăng lên trời'

-
Cùng cười ngất với những bức ảnh chế giá xăng 'tăng không ngừng chóng mặt' nhé!

 

Theo Ione