Vanh Leg chế bài hát trong Audition để ca ngợi U19 Việt Nam

-
Aloha được coi là một trong những bài hát được gắn liền với tên tuổi của Audition từ những ngày đầu.

Clip sưu tầm Youtube