Truyện tranh hài: Câu chuyện cảm động về người vợ chờ chồng đi xuất khẩu lao động.

Yaiba -
(GameSao) - Không ngờ ngần ấy năm mà cô ấy thay đổi như thế.

 

Yaiba