Truyện mang tính chất bạo lực cao

-
Món nợ này không trả tao quyết không làm người.

 

Ảnh: Tổng hợp