Trẻ con và người lớn khác nhau nhiều lắm

-
Bạn thích làm trẻ con hay người lớn?

 

Ảnh: Tổng hợp