Sốc nặng khi biết trước tương lai

-
Không biết tương lai của bạn sẽ thế nào nhỉ, có muốn chụp thử một kiểu không ^^.

 

 

Theo Ione