Sẽ ra sao nếu một ngày Facebook biến mất

Yaiba -
(GameSao) - Đã bao giờ bạn có những thắc mắc như vậy chưa? Nếu Facebook biến mất khỏi cuộc sống, chúng ta sẽ làm gì để tiêu khiến?

 

Yaiba