Nỗi khổ của những người bị cận thị

-
Tại sao...ngay từ đầu không chịu bảo vệ cho đôi mắt của mình cơ chứ

 

Ảnh: Tổng Hợp

Có thể bạn quan tâm