Những lần đầu tiên...

-
Bạn đã từng thế này phải không?

Ảnh: Tổng hợp

Tin liên quan

Ngây thơ như trẻ con

00:17 ngày 17/07/2014

Lý sự sinh viên nghèo

16:12 ngày 21/07/2014

Thói quen khi mua hàng

00:36 ngày 27/07/2014

Khi thầy giáo trường y troll

09:26 ngày 28/07/2014

Chết vì sĩ diện với gái

04:00 ngày 03/08/2014

Anh bác sĩ kiên nhẫn

00:00 ngày 09/08/2014

Anh bận đi chơi rồi

00:00 ngày 21/08/2014