Nếu còn nhớ bài hát này, bạn đã có 1 tuổi thơ hạnh phúc :)

-
Có ai còn nhớ cô bé này không?

 

Clip sưu tầm Youtube