Làm con gái cảm động không khó

-
Con gái là phái mềm yếu nên cũng rất dễ cảm động trước sự đối xử nhẹ nhàng, tình cảm của con trai.

 

Ảnh: Tổng hợp