Huyền thoại ấu thơ

-
Hồi bé em cũng hay bị như này các bác ạ.

 

Ảnh: Tổng hợp