Hồi ức về game: Một thời để nhớ

-
Còn bạn, bạn nhớ gì về game?

 

Theo Playpark