Game thủ làm gì khi bỗng dưng rớt mạng

Than thân trách phận, tìm cách xử lý hay chỉ đơn giản là ngồi và suy ngẫm về sự đời.

 

Theo Gamethu