Dấu hiệu chứng tỏ bạn là người sống nội tâm

-
Những người như thế này dễ bị tổn thương lắm :3

 

Ảnh: Tổng Hợp