Đặt tên cho con

-
Chết cười với các cao nhân :))

Ảnh: Tổng hợp