Đang chơi game thì bạn gái gọi phải làm sao?

-
Phải làm sao bây giờ nhỉ?

Theoi Hvl