Cười vỡ bụng với cái kết có gì đó "sai sai" của truyện Tấm Cám

Yaiba -
(GameSao) - Hóa ra là tình yêu giữa nhà vua và cô Tấm đã không có một cái kết viên mãn.

 

Yaiba

Tranh: Vebay69