Cười ngặt nghẽo với những câu nói bất hủ của thanh niên Mèo

Kute -
(GameSao) - Thổ không giết người mà làm ra người thì sao lại gọi là phạm tội?

.

 

Kute