Con gái và những mâu thuẫn huyền thoại

-
Có đúng không nhỉ các mem nữ???

 

Ảnh: Tổng hợp