Con gái: Đã lười biếng còn hay lý sự

-
Cũng hợp lí đấy chứ.

 

Ảnh Tổng Hợp