Có những kỷ niệm không bao giờ quay lại được nữa...

-
Đó là những kỷ niệm tuổi ấu thơ và mẹ.

 

Ảnh: Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm