(Clip) Hóa ra bầu cử tổng thống Mỹ theo quy trình thế này đây!!!

-
Bạn cũng có thể làm Tổng thống Mỹ nếu đạt đủ các điều kiện này...

[Mograph] Hiểu quy trình bầu cử Mỹ sau 3 phút

 

theo soha