Anh ơi em có bầu :))

-
Lần đầu tiên trong đời Tèo mới được nghe câu nói ấy. Cảm xúc như muốn vỡ òa

 

Ảnh: Tổng hợp