LMHT: Chi tiết bản cập nhật 10.10 - URF quay lại khuấy động mùa Hè

Gnar_G -

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: Garena
Thể loại: MOBA
Ra mắt: 08/08/2012
Chi tiết
(GameSao.vn) - 4 trang phục Vũ Khí Tối Thượng mới, metagame đảo lộn,...

1/ 05 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Lucian Vũ Khí Tối Thượng có giá 299 RP

 

Lucian Vũ Khí Tối Thượng phiên bản Hàng Hiệu được quy đổi bằng 2,000 Kỉ vật Sự kiện

Pantheon Vũ Khí Tối Thượng có giá 299 RP

Ekko Vũ Khí Tối Thượng có giá 299 RP

 

Fiora Vũ Khí Tối Thượng có giá 299 RP

 

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Khiên Lửa (E)

 • Sát thương giảm thiểu tăng từ 10/13/16/19/22% lên 13/17/21/25/29%.

  Triệu Hồi: Tibbers (R)

 • Sát thương lan ra xung quanh của Tibbers tăng từ 10/15/20 lên 10/25/40.
 • Tỉ lệ SMPT cộng thêm cho sát thương lan ra xung quanh của Tibbers tăng từ 10% lên 12%.

 • Máu cơ bản tăng từ 594 lên 570.
 • Sát thương cơ bản giảm từ 57.04 xuống 57.

  Bước Nhảy Hoàn Vũ (E)

 • Thời gian làm choáng tăng từ 0.75 lên 1 giây.

  Tham Lam (Nội tại)

 • TỈ lệ SMPT của Phi Dao giảm từ 55/70/85/100% xuống 55/66/77/88%.

 Kayn

  Lưỡi Hái Darkin (Nội tại)

 • Giảm khả năng hồi phục của Rhaast từ 34.5-43% lượng sát thương gây ra (từ cấp 1-18) xuống 30-40% lượng sát thương gây ra (từ cấp 1-18).

  Dây Thừng Bẫy Gấu (Q)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 9/8.5/8/7.5/7 lên 11/10/9/8/7 giây.

  Sải Bước (W)

 • Tốc độ di chuyển nhận thêm tối đa giảm từ 60/70/80/90/100 xuống 50/60/70/80/90.

 • Năng lượng cơ bản giảm từ 377.28 xuống 375.

  Bụi Cây Công Kích (Q)

 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 50 lên 60.

  Phóng Lao (Q)

 • Tỉ lệ SMPT tăng từ 40% lên 50%.

  Khiên Chống Phép (E)

 • Năng lượng hồi lại tăng từ 80/95/110/125/140 lên 110/120/130/140/150.

  Vẫn Tinh (Q)

 • Sát thương tăng từ 75/110/145/180/215 lên 85/120/155/190/225.

  Tinh Tú Hộ Mệnh (W)

 • Nếu hồi máu khi đang có hiệu ứng Hồi Sức tăng từ 60/70/80/90/100% lên 80/85/90/95/100%.

 • Máu nhận thêm mỗi cấp giảm từ 90 xuống 85.

  Pháo Đài Kiên Cố (W)

 • Giáp Nội tại giảm từ 10/12.5/15/17.5/20% to 10/11/12/13/14%

 • Sát thương cơ bản tăng từ 49.954 lên 52.
 • Giáp cơ bản tăng từ 20.542 lên 21.

  Định Mệnh (R)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 150/125/100 xuống 100 mọi cấp.

 • Máu cơ bản tăng từ 593.32 lên 594.
 • Năng lượng cơ bản tăng từ 270.4 lên 271.
 • Năng lượng hồi lại mỗi 5 giây giảm từ 7.506 xuống 7.5.
 • Tốc độ di chuyển tăng từ 345 lên 350.

3/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

  Tộc Không Tặc

 • 4 tướng: Tỉ lệ rớt đồ khi kết liễu mục tiêu tăng từ 20% lên 25%.

  Syndra

 • Sát thương kỹ năng tăng từ 80/120/200 lên 100/150/250.

  Poppy

 • Sát thương kỹ năng giảm từ 100/175/250 xuống 100/150/200.
 • Lớp giáp nhận thêm từ kỹ năng giảm từ 200/350/500 xuống  200/300/400.

  Twisted Fate

 • Sát thương kỹ năng giảm từ 200/300/500 xuống 200/300/450.

  Karma

 • Tốc độ đánh nhận thêm từ kỹ năng tăng từ 35/50/100% lên 50/75/125%.

  Ziggs

 • Năng lượng giảm từ 45 xuống 40.

  Vel’Koz

 • Sát thương kỹ năng tăng từ 425/550/2000 lên 450/600/2000.

  Kayle

 • Sát thương kỹ năng giảm từ 125/200/750 xuống 125/200/600.

4/ KHÁC

Ultra Rapid Fire

Mẫu mắt mới - 2020 Pulsefire Ward

Biểu tượng Anh hùng mới

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Biểu Cảm mới

  

Gói Đa Sắc mới

Twisted Fate, Caitlyn, Riven và Shen Vũ Khí Tối Thượng

Pantheon Vũ Khí Tối Thượng

Fiora Vũ Khí Tối Thượng

Ekko Vũ Khí Tối Thượng

Gnar_G