[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 30/7

Gnar_G -

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: Garena
Thể loại: MOBA
Ra mắt: 08/08/2012
Chi tiết
(GameSao.vn) – Biểu tượng bộ kỹ năng của Teemo được “thay áo”; giao diện HUD tiếp tục có những chỉnh sửa cần thiết…sẽ là những tin tức của ngày 30/7 mà người chơi LMHT cần biết.

1. THAY ĐỔI VỀ TƯỚNG:

 Giày Vò (E)

  • Giờ sẽ mô ta mỗi ngọn giáo là “tăng thêm 50% sát thương của Giày Vò” thay vì “tăng sát thương của Giày Vò” như trước – không có gì thay đổi về mặt lối chơi.

 Ngụy Trang (Nội tại)

  • Tốc độ di chuyển thay đổi từ 10+[5 mỗi cấp độ])% thành 20/40/60/80% ở các cấp độ 1/5/10/15.

2. KHÁC:

Thay đổi biểu tượng bộ kỹ năng của Teemo

Theo thứ tự từ trái sang: Nội tại, Q, W, E, R.

Teemo cũng có biểu tượng mới khi kích hoạt được Nội tại.

Biểu tượng bộ kỹ năng mới trên giao diện HUD.

Nấm cũng có biểu tượng mới.

Chỉnh sửa Gói Đa Sắc của Nami Tiểu Long Ngư

Chỉnh sửa giao diện HUD

Biểu tượng của một vài chỉ số nhân vật đã được chỉnh sửa để quan sát dễ dàng hơn cùng với phông chữ và kích cỡ đã được điều chỉnh hợp lý. Thanh nhỏ dưới biểu tượng nhân vật đã mất đi để dành nhiều chỗ hơn cho nó.

Gnar_G