[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 27/10

Gnar_G -

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: Garena
Thể loại: MOBA
Ra mắt: 08/08/2012
Chi tiết
(GameSao.vn) –Ngọc Bổ Trợ tăng Sát Lực bị giảm sức mạnh.

1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG:

  • Lượng máu hồi lại mỗi giây tăng từ 0.85 (+ 00.8 mỗi cấp) lên 1.4 (+ 0.1 mõi cấp).
  • STVL gia tăng mỗi cấp giảm từ 2 xuống 1.

 Kled

  Skaarl Thằn Lằn Hèn Nhát (Nội tại)

  • Điểm Dũng Cảm hồi lại khi tiêu diệt quân lính hoàn trả lại từ 6 về 4.

  Khuynh Hướng Bạo Lực (W)

  • Sát thương cộng thêm ở đòn đánh thứ tư thay đổi từ 3/3.5/4/4.5/5% máu tối đa của mục tiêu thành 4/4.5/5/5.5/6%.
    • Phiên bản hiện tại đang là 4-8%.

2/ THAY ĐỔI VỀ NGỌC BỔ TRỢ:

 Ngọc Đỏ bậc III: Sát Lực – Sát Lực giảm từ 1.83 xuống 1.6.

 Ngọc Tím bậc III: Sát Lực – Sát Lực giảm từ 3.66 xuống 3.22.

 Ngọc Đỏ bậc III: Sát Lực/ xuyên kháng phép – Sát Lực giảm từ 1.29 xuống 1.13.

3/ CẬP NHẬT BIỂU TƯỢNG IN-GAME:

Ba loại Thực Vật mới ở Tiền Mùa Giải 2017 đã có biểu tượng in-game:

  

Gnar_G