LMHT: Cập nhật tin tức ngày 25/9 – 3 trang phục Cao Bồi mới toanh của bản 9.20

Gnar_G -

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: Garena
Thể loại: MOBA
Ra mắt: 08/08/2012
Chi tiết
(GameSao.vn) – Garen và Shaco được mini-rework,...

Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 9.20. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ RA MẮT 03 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Ba bộ trang phục mới mang chủ đề Cao Bồi đã có trên máy chủ thử nghiệm PBE.

Ashe Cao Bồi

 

Darius Cao Bồi

 

Hecarim Cao Bồi

 

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

 • Máu thay đổi từ 616.28 (+84.25 mỗi cấp) thành 615 (+85 mỗi cấp).
 • Kháng phép giảm từ 32.1 xuống 32.
 • Tốc độ đánh mỗi cấp tăng từ 2.9% lên 3%.

  Bền Bỉ (Nội tại)

 • (Loại bỏ) Không còn gấp đôi hiệu ứng hồi phục khi còn thấp hơn 25/50% lượng máu.
 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 9/4 thành 6 giây mọi cấp.
 • Thay đổi từ (sát thương từ lính và quái rừng thường không làm mất hiệu ứng ở cấp 11) thành (sát thương từ lính và quái rừng thường không làm mất hiệu ứng).
 • Lượng máu hồi lại tăng từ (2%/8%) lên (2.5/2.75/3/3.25/3.5/3.75/4.5/5.25/6/6.75/7.5/8.25/9/9.25/9.5/9.75/10/10.25%).

  Lòng Dũng Cảm (W)

 • Chống chịu của mỗi điểm cộng dồn giảm từ 0.33 xuống 0.25.
 • Giới hạn chống chịu cộng thêm giảm từ 50 xuống 30.
 • Số lượng quân lính đạt tối đa điểm cộng dồn tăng từ 150 lên 160.

  Phán Quyết (E)

 • Số lần xoay thay đổi từ [5+1 mỗi 3 cấp độ (tối đa 10)] thành [8+1 mỗi 20% tốc độ đánh].
 • Sát thương cơ bản thay đổi từ 14/18/22/26/30 thành 9/15/21/27/33.
 • Tỉ lệ SMCK giảm từ 0.36/0.37/0.38/0.39/0.4 xuống 0.26/0.295/0.33/0.365/0.4.
 • Số lần xoay để phá giáp kẻ địch tăng từ 4 lên 6.
 • (Loại bỏ) Không còn gây thêm 33% sát thương nếu chỉ xoay trúng một kẻ địch duy nhất.
 • (Mới) Giờ gây thêm 25% sát thương lên kẻ địch gần nhất.

  Công Lý Demacia (R)

 • (Loại bỏ) Nội tại Kẻ Thủ Ác.
 • Thay đổi từ (gây sát thương phép) thành (luôn gây Sát Thương Chuẩn).
 • Sát thương giảm từ [175/350/525 (+28.6/33.3/40% lượng máu đã mất)] xuống [150/300/450 (+20/25/30% lượng máu đã mất)].

  Đâm Lén (Nội tại)

 • Đòn đánh thường, Lừa Gạt và Dao Độc gây thêm hiệu ứng từ phía sau kẻ địch:
  • Đòn đánh thường: Gây thêm 10-30 (tăng theo cấp độ) (+0.1 SMCK cộng thêm) sát thương. Sát thương có thể gây chí mạng
  • Lừa Gạt: Chí mạng tương ứng với 130% sát thương
  • Dao Độc: Gây thêm 10-30 (tăng theo cấp độ) (+0.1 SMPT) sát thương và làm chậm 20%

  Lừa Gạt (Q)

 • Thời gian duy trì trạng thái Vô Hình thay đổi từ 1.5/2.25/3/3.75/4.5 thành 2.5/2.75/3/3.25/3.5 giây.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 16/15.5/15/14.5/14 xuống 12/11.5/11/10.5/10 giây.
 • [Loại bỏ] Thời gian hồi chiêu không còn giảm 2.5 giây nếu kích hoạt sát thương cộng thêm của Lừa Gạt.
 • Sát thương thay đổi từ 10/20/30/40/50 (+0.4 SMCK cộng thêm) thành 25/35/45/55/65 (+0.25 SMCK cộng thêm).
  • Sát thương có thể gây chí mạng
 • Tỉ lệ SMPT bị loại bỏ.

  Hộp Hề Ma Quái (W)

 • Giờ sẽ ngắm bắn tất cả mục tiêu xung quanh.
 • Sát thương lên một mục tiêu đơn lẻ: 35/50/65/80/95 (+0.2 SMPT) (không đổi).
 • Sát thương trên diện rông: 15/20/25/30/35 (+0.1 SMPT).

  Dao Độc (E)

 • Dạng sát thương thay đổi từ vật lý sang pháp thuật.
 • Sát thương thay đổi từ 55/80/105/130/155 (+0.6/0.75/0.9/1.05/1.2 SMCK cộng thêm) (+0.75 SMPT) thành 70/100/130/160/190 (+0.8 SMCK cộng thêm) (+0.8 SMPT).
 • Kết liễu: Thay đổi từ gia tăng sát thương tương ứng với 50% máu đã mất của mục tiêu thành gây thêm 50% sát thương lên mục tiêu còn thấp hơn 30% máu.

  Phân Thân (R)

 • Các Hộp Hề Ma Quái ở xung quanh vụ nổ của ảnh ảo kích hoạt ngay lập tức, làm kẻ địch Hoảng Sợ và ngắm bắn mục tiêu gần nhất.
 • Sát thương vụ nổ giảm từ 200/300/400 (+1.0 SMPT) xuống 150/225/300 (+0.7 SMPT).
 • Sát thương mộc mục tiêu của Hộp Hề Ma Quái giảm từ 25/50/75 (+0.15 SMPT) xuống 25/50/75 (+0.1 SMPT).
 • Sát thương trên diện rộng của Hộp Hề Ma Quái: 10/20/30 (+0.1 SMPT).
 • Thời gian Hoảng Sợ thay đổi từ 0.75/1/1.25 thành 1 giây.

3/ KHÁC

Cập nhật giọng lồng tiếng của Ashe

Biểu tượng Anh hùng mới

  

  

 

02 Mẫu mắt mới 

Frontier Devil Ward

10th Anniversary Ward

Biểu Cảm mới

  

Màn hình đăng nhập mới

Chỉnh sửa ảnh đại diện trên màn hình chờ của Ryze Quán Quân

 

Gnar_G (Theo Surrender@20)