LMHT: Cập nhật tin tức ngày 25/4 – Sách Chiêu Hồn Mejai được buff

Gnar_G -

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: Garena
Thể loại: MOBA
Ra mắt: 08/08/2012
Chi tiết
(GameSao.vn) – Amumu, Dr.Mundo, Garen và Leona đều mạnh lên trông thấy…

CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG, TRANG BỊ VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

  Quăng Dải Băng (Q)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 80/90/100/110/120 xuống 50/55/60/65/70.

  Máu Điên (R)

 • Lượng máu hồi lại tối đa tăng từ 40/50/60% len 50/75/100%.

  Đòn Quyết Định (Q)

 • Sát thương cộng thêm tăng từ 30/55/80/105/130 lên 30/65/100/135/170.

  Lòng Dũng Cảm (W)

 • Kháng hiệu ứng tăng từ 60% lên 85%.
 • Giảm thiểu sát thương tăng từ 60% lên 85%.

 Ý Chí Ionia (Nội tại)

 • Giờ mô tả thời gian tồn tại sẽ được làm mới lại ngay khi Irelia tấn công tướng địch hoặc quái rừng khủng.

 Kai’Sa

  Tích Tụ Năng Lượng (E)

 • Thời gian duy trì tốc độ đánh cộng thêm sau khi vận sức giảm từ 5 xuống 4 giây.
 • Giảm thời gian hồi chiêu từ các đòn đánh thường giảm từ 0.5 xuống 0.25 giây.

  Quả Cầu Hư Không (Q)

 • Lớp giáp tăng từ 40/70/100/130/160 lên 60/85/110/135/160.

   Nhật Thực (W)

 • Sát thương tăng từ 40/80/120/160/200 lên 60/100/140/180/220.

 • Lượng máu gia tăng mỗi cấp độ giảm từ 91 xuống 85.

  Khóa Ánh Sáng (Q)

 • Sát thương giảm từ 80/125/170/215/260 xuống 70/115/160/205/250.
  • So với hiện tại tăng từ 50/100/150/200/250

  Quả Cầu Ánh Sáng (E)

 • Phạm vi ảnh hưởng giảm từ 315 xuống 310.
  • So với hiện tại: giảm từ 350

  Thế Thủ (W)

 • Giáp cộng thêm tăng từ 20 lên 30.

  Hơi Thở Của Rồng (E)

 • SMPT cộng thêm ở cầu lửa tăng từ 60% lên 70%.
 • SMPT cộng thêm ở dạng Rồng hoàn trả từ 60% về lại 30%.

  Tối Thượng (Nội tại)

 • Nâng cấp Quả Cầu Bóng Tối (Q) thay đổi từ (+2 giây duy trì) thành (+15% sát thương lên lính).

 • STVL cơ bản tăng từ 46 lên 49.

 • STVL cơ ban giảm từ 66 xuống 63.

 Cắn Xé (Q)

 • % máu tối đa của mục tiêu tăng từ 5/5.5/6/6.5/7% lên 6/6.5/7/7.5/8%.
  • So với hiện tại giảm từ: 6/7/8/9/10%

  Bãi Mìn (E)

 • Sát thương mỗi trái mìn tăng từ 40/65/90/115/140 lên 40/75/110/145/180.

 Ngọc Hút Phép

 • Kích hoạt DUY NHẤT – Tốc độ di chuyển cộng thêm tăng từ 30% lên 50%.
  • Mỗi điểm cộng dồn giờ tích trữ 0.5% tốc độ di chuyển

  Súng Ngắn Hextech

 • Thời gian làm chậm giảm dần tăng từ 1 lên 2 giây.

  Sách Chiêu Hồn Mejai

 • Điểm Vinh Quang cần thiết để nhận thêm tốc độ di chuyển giảm từ 15 xuống 10.

  Ngọc Siêu Cấp Sách Phép (hệ Cảm Hứng)

 • Thời gian đổi Phép Bổ Trợ lần đầu tiên tăng từ 3.5 phút thành 4 phút.

Gnar_G