LMHT: Cập nhật tin tức ngày 25/3 – Ahri, Lux & Irelia được buff

Gnar_G -

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: Garena
Thể loại: MOBA
Ra mắt: 08/08/2012
Chi tiết
(GameSao.vn) – Lính xe sẽ giá trị hơn trước rất nhiều…

1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG, TRANG BỊ VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

  Hút Hồn (Nội tại)

 • (Hiệu ứng thay đổi) “Mỗi khi kỹ năng của Ahri trúng tướng địch, cô sẽ hồi lại 15% năng lượng tiêu hao từ chúng.”

  Quả Cầu Ma Thuật (Q)

 • (Loại bỏ) Không còn gia tăng tốc độ di chuyển.
 • (Hiệu ứng mới) Kích hoạt Quả Cầu Ma Thuật để tích điểm cộng dồn Lừa Gạt. Với 2 điểm cộng dồn, Quả Cầu Ma Thuật tiếp theo của Ahri sẽ hồi lại X(+X) máu với mỗi tướng địch trúng phải.

  Lửa Hồ Li (W)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 9/8/7/6/5 xuống 6/5.5/5/4.5/4.
 • Thời gian trễ lúc đầu tăng từ 0.25 lên 0.4 giây.
 • (Hiệu ứng thay đổi) Thời gian hồi chiêu bắt đầu tính từ khi kích hoạt thay vì thời điểm ngọn lửa cuối cùng biến mất.
 • Sát thương tăng từ 40/65/90/115/140 (30% SMPT) lên 40/65/90/115/140 (40% SMPT).

  Hôn Gió (E)

 • Sát thương giảm từ 60/95/130/165/200 (+60% SMPT) xuống 60/90/120/150/180 (+40% SMPT).
 • (Hiệu ứng mới) Khi Hôn Gió gây sát thương lên tướng địch, các kỹ năng còn lại của Ahri gây thêm 20% sát thương trong vòng 5 giây.

  Phi Hồ (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 110/95/80 lên 120/105/90 giây.
 • Sát thương thay đổi từ 70/110/150 (+25% SMPT) lên 70/100/130 (35% SMPT).  

  Lăn Thùng Rượu (Q)

 • SMPT cộng thêm tăng từ 60% lên 70%.

  Say Quá Hóa Cuồng (W)

 • SMPT cộng thêm tăng từ 30% lên 50%.
 • (Hiệu ứng mới) Khả năng giảm sát thương giờ được gia tăng thêm tương đương 8% với mỗi 100 SMPT.

  Nhiếp Hồn Trận (W)

 • Lượng máu hồi lại tăng từ 20% lên 30%.

  Đâm Kiếm (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 12/11/10/9/8 giây xuống 10/9.5/9/8.5/8 giây.
 • Lượng máu hồi lại tăng từ 12% STVL lên 12/14/16/18/20% STVL.
 • STVL cộng thêm tăng từ 70% lên 80%.

  Biến Ảnh (W)

 • Thời gian để LeBlanc về lại vị trí cũ giảm từ 0.3 xuống 0.2 giây.

  Cầu Vồng Tối Thượng (R)

 • Thời gian hồi chiêu hoàn trả lại khi hạ gục tướng địch tăng từ 10/30/50% lên 30/40/50%.
 • (Hiệu ứng mới) Giờ cộng dồn giảm 2 giây thời gian hồi chiêu với mỗi tướng địch bị hạ gục bởi Cầu Vồng Tối Thượng.

 • Lượng máu gia tăng mỗi cấp giảm từ 95 xuống 88.

  Băng Giá Vĩnh Cửu (E)

 • Thời gian làm choáng giảm từ 1/1.25/1.5/1.75/2.0 xuống 1/1.15/1.3/1.45/1.6.

  Cuồng Đao Guinsoo

 • Giá tiền tăng từ 3000 lên 3300 Vàng
  • Giá tiền hợp thành tăng từ 690 lên 990 Vàng.

  Dây Chuyền Iron Solari

 • Giá trị lớp lá chắn tăng từ [30 (+10 mỗi cấp)] lên [30 (+15 mỗi cấp)]
  • So với hiện tại: giảm từ [38 (+22 mỗi cấp)] xuống [30 (+15 mỗi cấp)].
 • Lượng máu cộng thêm tăng từ (10-20%) lên 20%
  • So với hiện tại: thay đổi từ (2-36%) thành 20%.
 • Thời gian hồi lại tăng từ 90 lên 120 giây.
 • (Hiệu ứng thay đổi) “Giá trị lớp lá chắn giảm thiểu 25% nếu mục tiêu đã bị tác động bởi một Dây Chuyển Iron Solari khác trong vòng 60 giây.
 • (Loại bỏ hiệu ứng) “Khi kích hoạt, đồng minh với lớp lá chắn nhận thêm 50% khả năng giảm sát thương trên diện rộng.”

The Behemoth (hệ Kiên Định + hệ Chuẩn Xác)

 • Lượng máu thay đổi từ 65 thành 15-135 theo cấp độ.

The Enlightened Titan (hệ Kiên Định + hệ Cảm Hứng)

 • Lượng máu thay đổi từ 130 thành 30-270 theo cấp độ.

The Leviathan (hệ Kiên Định + hệ Áp Đảo)

 • Lượng máu thay đổi từ 65 thành 15-135 theo cấp độ.

The Arcane Colossus (hệ Kiên Định + hệ Pháp Thuật)

 • Lượng máu thay đổi từ 65 thành 15-135 theo cấp độ.

The Immortal Butcher (hệ Áp Đảo + hệ Kiên Định)

 • Lượng máu thay đổi từ 65 thành 15-135 theo cấp độ.

The Eternal Champion (hệ Chuẩn Xác + hệ Kiên Định)

 • Lượng máu thay đổi từ 65 thành 15-135 theo cấp độ.

The Timeless (hệ Cảm Hứng + hệ Kiên Định)

 • Lượng máu thay đổi từ 145 thành 35-300 theo cấp độ.

The Ancient One (hệ Pháp Thuật + hệ Kiên Định)

 • Lượng máu thay đổi từ 65 thành 15-135 theo cấp độ.

  Ngọc Cao Cấp Giáp Cốt (hệ Kiên Định)

 • Thời gian hồi lại hoàn trả từ 70-40 về 45 giây.

  Ngọc Cao Cấp Hiện Diện Trí Tuệ (hệ Chuẩn Xác)

 • (Hiệu ứng thay đổi) “Hạ gục hồi lại 20% năng lượng tối đa và hoàn trả 10% thời gian hồi lại chiêu cuối.”

  Ngọc Đốn Hạ (hệ Chuẩn Xác)

 • Cột mốc lượng máu tối đa hoàn trả từ 1500 về lại 2000.

  Ngọc Cao Cấp Dải Băng Năng Lượng (hệ Pháp Thuật)

 • (Hiệu ứng thay đổi) Đánh trúng tướng địch bằng một kỹ năng sẽ gia tăng thêm vĩnh viễn 25 năng lượng, lên tới tối đa 250. Sau khi chạm mốc 250 năng lượng, hồi lại 1% năng lượng đã mất mỗi 5 giây. Thời gian hồi lại 15 giây.

  Ngọc Cuồng Phong Tích Tụ (hệ Pháp Thuật)

 • Hoàn trả lại thay đổi để giống với hiện tại.

  Ngọc Cao Cấp Tác Động Bất Chợt (hệ Áp Đảo)

 • Hoàn trả lại thay đổi để giống với hiện tại.

2/ THAY ĐỔI VỀ LÍNH

Ý tưởng của Riot Games là khiến cho con lính xe đáng để đánh hơn bằng cách tăng lượng Vàng có được khi hạ gục và khiến chúng khó bị hạ hơn trước…

Cụ thể:

 Lính xe

 • Giá trị tăng từ 45 lên 60 Vàng.
 • Giá trị gia tăng theo thời gian (mỗi 3 đợt lính) tăng từ 0.35 xuống 0.3 Vàng.
 • Lượng máu tăng từ 828 lên 900.
 • Lượng máu gia tăng mỗi 90 giây (3 đợt lính) tăng từ 23 lên 50.
 • Lượng máu gia tăng mỗi 90 giây (3 đợt lính) tính từ đợt thứ 16 tăng từ 32 lên 60.
 • Thanh máu cũng đã được kéo dãn ra.

  Lính Siêu Cấp

 • Giá trị tăng từ 45 lên 60 Vàng.
 • Giá trị gia tăng theo thời gian (mỗi 3 đợt lính) tăng từ 0.35 xuống 0.3 Vàng.

  Lính cận chiến

 • Giá trị tăng từ 20 lên 21 Vàng.
 • Giá trị gia tăng theo thời gian (mỗi 3 đợt lính) giảm từ 0.125 xuống 0 Vàng.

 Lính đánh xa

 • Giá trị giảm từ 17 xuống 14 Vàng.
 • Giá trị gia tăng theo thời gian (mỗi 3 đợt lính) giảm từ 0.125 xuống 0 Vàng

Gnar_G