LMHT: Cập nhật tin tức ngày 23/8 – Trang phục Ashe Quán Quân

Gnar_G -

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: Garena
Thể loại: MOBA
Ra mắt: 08/08/2012
Chi tiết
(GameSao.vn) – Trang phục Cassiopeia Bất Diệt cũng xuất hiện; Nautilus được tăng sức mạnh…

1/ RA MẮT 02 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Ashe Quán Quân

Cassiopeia Bất Diệt

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Phóng Mỏ Neo (Q)

  • Năng lượng tiêu hao giảm từ 60/70/80/90/100 xuống 60 mọi cấp.

3/ KHÁC

Biểu tượng anh hùng mới - Ashe Quán Quân

Gói Đa Sắc mới - Trùm Bình Luận Viên

Gnar_G