LMHT: Cập nhật tin tức ngày 21/4 – Thoải mái thay đổi ảnh nền client

Gnar_G -

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: Garena
Thể loại: MOBA
Ra mắt: 08/08/2012
Chi tiết
(GameSao.vn) – Kennen, Lux và Shyvana được cân bằng sức mạnh…

1/ THAY ĐỔI ẢNH NỀN CLIENT TÙY THÍCH

Máy chủ PBE đã cho phép người chơi LMHT tùy chọn ảnh nền client bằng cách nhấp vào trang Hồ Sơ. Ngoài ảnh nền tĩnh, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những ảnh nền động có sẵn.

Tuy nhiên, vì hiện tại tính năng này vẫn còn đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm nên âm thanh và giao diện hình ảnh chưa hoàn thiện.

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Giật Sét (W)

  • SMPT cộng thêm vào sát thương của Nội tại giảm từ 30% xuống 20%.
  • Sát thương khi kích hoạt giảm từ 65/95/125/155/185 xuống 60/85/110/135/160.
  • SMPT cộng thêm vào sát thương khi Kích hoạt tăng từ 55% lên 80%.

  Khóa Ánh Sáng (Q)

  • Năng lượng tiêu hao giảm từ 50/55/60/65/70 xuống 40/45/50/55/60.

  Quả Cầu Ánh Sáng (E)

  • Năng lượng tiêu hao tăng từ 60/70/80/90/100 lên 70/80/90/100/110.

  Rực Cháy (W)

  • Sát thương thay đổi từ [20/32/45/57/70 (20% STVL cộng thêm) (10% SMPT)] thành [20/32/45/57/70 (20% STVL cộng thêm) (0% SMPT)].

  Hơi Thở Của Rồng (E)

  • Sát thương cầu lửa (tiếp tục gây thêm sát thương khi ở dạng Rồng) thay đổi từ [60/100/140/180/220 (+30% STVL) (+30% SMPT)] thành [60/100/140/180/220(+30% STVL) (+60% SMPT)].

  Hóa Rồng (R)

  • Sát thương tăng từ [150/250/350 (+70% SMPT)] lên [150/250/350 (+100% SMPT)].

3/ CẬP NHẬT SPLASH ART MỚI

Hình nền của trang phục Evelynn Huyết Nguyệt đã có trên PBE.

Gnar_G