[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 18/6

Gnar_G -

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: Garena
Thể loại: MOBA
Ra mắt: 08/08/2012
Chi tiết
(GameSao.vn) – Leona, Tahm Kench hay Sona…tiếp tục được Riot đem ra “mổ xẻ”.

1. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG:

  Khiên Mặt Trời (Q)

 • Sát thương giảm từ 40-160 xuống 30-130.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 11-7 xuống 9-5 giây.
 • Sửa lỗi hiển thị khi thời gian làm choáng của Q chỉ là 1 giây mà lại mô tả thành 1.25 giây.

  Nhật Thực (W)

 • Sát thương thay đổi từ 60-260 thành 60-220.

  Thiên Đỉnh Kiếm (E)

 • Thời gian làm choáng tăng từ 0.25 lên 0.5 giây.

  Thái Dương Hạ San (R)

 • Sát thương giảm từ 150-350 xuống 125-325.
 • Tăng thời gian duy trì hiệu ứng mới Incandescence (tạm dịch: Phát Sáng) lên 5 giây nếu Thái Dương Hạ San (R) trúng tướng địch.
  • Incandescence: Các đòn đánh 3/4/5 tiếp theo có thêm 100 tầm và gây thêm 40/70/100 (+ 0.2 SMPT) sát thương phép trên đòn đánh.

  Ngọn Thương Ánh Sáng (Q)

 • SMPT cộng thêm giảm từ 0.7 xuống 0.6.
  • Phiên bản hiện tại đang là 0.5.

  Giai Điệu Khích Lệ (W)

 • Lượng máu hồi lại tăng từ 30/50/70/90/110 lên 40/65/90/115/140.

  Bản Nhạc Tốc Độ (E)

 • Kích hoạt thay đổi từ 13/14/15/16/17% tốc độ di chuyển giảm dần theo thời gian thành 25/50/75/100/125% tầm đánh cộng thêm cho Sona ở đòn đánh kế tiếp trong vòng 3 giây.
 • Thời gian tồn tại của tốc độ di chuyển cộng thêm trên đồng minh tăng từ 1.5 lên 3 giây.

  Khẩu Vị Độc Đáo (Nội tại)

 • Nội tại giờ có tác dụng trên tất cả các đòn tấn công và kỹ năng (Q & W) thay vì chỉ đánh thường và Q.
 • Sát thương cộng thêm mỗi điểm cộng dồn dựa trên % tổng lượng máu của Tahm Kench giờ đã tăng lên theo cấp độ:
  • Ở cấp 11 tăng lên 1.25%
  • Ở cấp 16 tăng lên 1.5%

  Roi Lưỡi (Q)

 • Sát thương tăng từ 80/125/170/215/260 lên 80/130/180/230/280.

  Du Ngoạn Thủy Vực (R)

 • Tầm tăng từ 4000/5000/6000 lên 4500/5500/6500.

  Con Đường Tăm Tối (W)

 • Lớp giáp giờ tăng lên theo số lượng linh hồn Thresh thu thập được thay vì 50% SMPT.
  • 10 linh hồn = 10 máu cho lớp giáp

  Xum Xuê (W)

 • Thời gian sạc thay đổi từ 17/16/15/14/13 thành 20/18/16/14/12 giây.

2. KHÁC:

Ảnh đại diện chờ mới

Vayne Đoạt Hồn

Biểu tượng anh hùng mới

 

Gnar_G