[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 16/01

Gnar_G -

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: Garena
Thể loại: MOBA
Ra mắt: 08/08/2012
Chi tiết
(GameSao.vn) – Rengar có nhiều thay đổi đáng chú ý sẽ là tin tức cập nhật đáng chú ý nhất ở máy chủ thử nghiệm PBE ngày 16/01.

1. MÀN HÌNH ĐĂNG NHẬP MỚI:

2. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

 • Sát thương thay đổi từ 60.8 (+ 3.3 mỗi cấp) thành 64.2 (+ 3 mỗi cấp) (hoàn trả lại thay đổi so với lần cập nhật trước).

  Cuồng Bạo (E)

 • STVL cộng thêm giảm từ 40/55/70/85/100 xuống 20/40/60/80/100.

  Sói Cuồng Bạo (W)

 • Sát thương ở các đòn đánh thường của Sói giảm từ 25/30/35/40/45 xuống 15/20/25/30/35.

  Sợ Hãi Dâng Trào (E)

 • Sát thương giảm từ 80/110/140/170/200 xuống 60/90/120/150/180.

  Cầu Tuyết (E)

 • Sát thương giảm từ 85/130/175/225/275 (+ 1.0 AP) xuống 80/120/160/200/240 (+ 0.9 AP).
 • Khả năng làm chậm tăng từ 20/30/40/50/60% lên 40/45/50/55/60%.
 • Thời gian duy trì hiệu ứng làm chậm giảm từ 3 xuống 2 giây.
 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 75/85/95/105/115 xuống 70/75/80/85/90.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 6 giây mọi cấp xuống 6/5.5/5/4.5/4 giây.

 • Giáp tăng từ 25.88 lên 27.88.

  Tàn Ác – Hung Tợn Cường Hóa (Q)

 • STVL cộng thêm giảm từ 1.5 xuống 1.3.
 • Tốc độ đánh và tốc độ di chuyển cộng thêm tăng từ 10% lên 20%.

  Khao Khát Săn Mồi (R)

 • Phạm vi xuất hiện cảnh báo tăng từ 1250 lên 1550.
 • Khi tàng hình, Rengar sẽ nhận được thêm tốc độ di chuyển kể cả khi di chuyển tới vị trí của kẻ địch hoặc không.

  Vẫn Tinh (Q)

 • Khả năng làm chậm giảm từ 30/35/40/45/50% xuống 30% mọi cấp.
 • Không còn gây 150% sát thương trong vùng trung tâm của kỹ năng, nhưng giờ sẽ làm chậm bất cứ kẻ địch nào trong vùng ảnh hưởng.
 • Phạm vi ảnh hưởng giảm từ 265 xuống 235.
 • Nội tại mới: Nếu Vẫn Tinh (Q) trúng một tướng địch, Soraka sẽ hồi lại 25/35/45/55/65 (+ 0.4 AP) hoặc 50/70/90/110/130 (+ 0.8 AP) máu (giá trị phụ thuộc vào lượng máu đã mất của Soraka).

  Tinh Tú Hộ Mệnh (W)

 • Lượng máu hồi lại giảm từ 120/150/180/210/240 xuống 80/120/160/200/240.
 • Nội tại cũ đã được chuyển sang kỹ năng Vẫn Tinh (Q).

  Yêu Sách Của Băng Hậu

 • SMPT giảm từ 50 xuống 45.
 • Khả năng làm chậm thay đổi từ 40% thành 20-50%, tùy thuộc vào quãng đường di chuyển của 02 con ma.

  Bùa Thăng Hoa

 • Giảm thời gian hồi các trang bị kích hoạt tăng từ 10% lên 20%. 
 • Thời gian hồi kích hoạt tăng từ 40 lên 60 giây (hoàn trả lại thay đổi so với lần cập nhật trước).

Gnar_G