LMHT: Cập nhật tin tức ngày 15/7: Riot cân bằng sức mạnh cho hơn 20 vị tướng

Gnar_G -

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: Garena
Thể loại: MOBA
Ra mắt: 08/08/2012
Chi tiết
(GameSao.vn) - Urgot mới bị nerf; Jinx, Ezreal, Sivir mạnh trở lại...

1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Biến Chuyển Pha (E)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 11/10/9/8/7 9/8.5/8/7.6/7 giây.

  Phát Bắn Thần Bí (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 6.5/6/5.5/5/4.5 xuống 4.5 giây mọi cấp.

 Thử Lửa (Nội tại)

 • Sát thương chuẩn cộng thêm tăng từ 30-200 lên 345-215.

  Lưỡi Kiếm Ưu Việt (R)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 110/85/60 xuống 100/80/60 giây.

  Giật Bắn (W)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 10/9/8/7/6 xuống 8/7/6/5/4 giây.

  Vũ Điệu Xạ Tiễn (Q)

 • Sát thương tăng từ 55/75/95/115/135 lên 65/85/105/125/145.

 • Sát thương tăng từ 50.536 lên 53.

  Khóa Ánh Sáng (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 15/14/13/12/11 xuống 13/12.5/12/11.5/11 giây.

  Dậm Đất (E)

 • Sát thương phép tăng từ 60/95/130/165/200 lên 70/110/150/190/230.

 • Tốc độ đánh cơ bản hoàn trả từ 0.69 (+ 0.5 mỗi cấp) về 0.656 (+ 0.3 mỗi cấp).

 • Lượng máu cơ bản giảm từ 575 (+ 90 mỗi cấp) xuống 535 (+ 85 mỗi cấp).

 • Lượng giáp cơ bản tăng từ 27.628 lên 30.

 • Lượng máu cơ bản giảm từ 610 (+ 90 mỗi cấp) xuống 580 (+ 85 mỗi cấp).

  Thuốc Hóa Điên (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 100 lên 120/110/100 giây.

  Gươm Boomerang (Q)

 • STVL tăng từ 25/45/65/85/105 lên 55/75/95/115/135.

 • Lượng máu cơ bản hoàn trả từ 520 về 561.

 • Tốc độ di chuyển tăng từ 330 lên 335.

  Võ Rùa (W)

 • Lớp giáp thay đổi từ 60/95/130/165/200 thành 80/105/130/165/180.

  Võ Gấu (E)

 • Thời gian duy tri tốc độ di chuyển cộng thêm tăng từ 2/2.25/2.5/2.75/3 lên 3 giây mọi cấp.

  Lựu Đạn Ăn Mòn (Q)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 55 mọi cấp xuống 35/40/45/50/55.

  Vụ Nổ Năng Lượng (W)

 • Khả năng làm chậm tăng từ 10% lên 25%.

  Cao Xạ Ma Pháp (R)

 • Sát thương phép tăng từ 200/230/260 lên 200/240/280.

 Yorick

  Màn Sương Than Khóc (E)

 • Khả năng làm chậm tăng từ 30% mọi cấp lên 30/40/50/60/70%.

  Bàn Tay Co Dãn (Q)

 • Lượng máu tiêu hao tăng từ 4% lượng máu hiện tại thành 8%.
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 12/11/10/9/8 lên 13/12/11/10/9 giây.

  Chất Bất Ổn (W)

 • Sát thương phép giảm từ 30/45/60/75/90 xuống 15/30/45/60/75.

  Bom Hẹn Giờ (W)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 26/24/22/20/18 xuống 24/21/18/15/12 giây.

2/ MÀN HÌNH ĐĂNG NHẬP MỚI

Gnar_G