[LMHT] Cập nhật tin tức ngày 12/12

Gnar_G -

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: Garena
Thể loại: MOBA
Ra mắt: 08/08/2012
Chi tiết
(GameSao.vn) – Phiên bản 6.1 tiếp tục tập trung tới sự cân bằng sức mạnh của tướng và các trang bị.

CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Cơn Gió Đen (E)

 • Năng lượng tiêu hao thay dổi từ 50/70/90/110/130 thành 60/70/80/90/100.

  Bão Quạ (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 130/120/110 lên 150/140/130 giây.

 

  Người Sắt (Nội tại)

 • Lớp lá chắn phân hủy tăng từ 1.5% mỗi giây lên 2%.

  Giáp Kim Loại (W)

 • Giờ có thể dùng lên quân lính đồng minh.

  Sức Hút Hủy Diệt (E)

 • Sát thương tăng từ 45/75/105/135/165 lên 50/80/110/140/170 (phiên bản hiện tại đang là 35/65/95/125/155).

  Bắt Hồn (R)

 • Sát thương tổng không thay đổi, nhưng có chút thay đổi: giờ sẽ là đánh cắp lượng máu bằng 25% tổng sát thương rồi 75% còn lại trong 10 giây tiếp theo thay vì 50% - 50% như trước.

  Cột Băng (E)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 70/75/80/85/90 xuống 75 mọi cấp (phiên bản hiện tại đang là 60).

  Mắt Ốc Đảo

 • Giờ tăng 10% giảm thời gian hồi chiêu.
 • Tốc độ hồi năng lượng gốc giảm từ 150% xuống 100%. 

  Mắt Giám Sát

 • Giờ tăng 10% giảm thời gian hồi chiêu.
 • Tốc độ hồi năng lượng gốc giảm từ 150% xuống 100%. 

Gnar_G